Kasutamise tingimused

Sellel kodulehel (ka sellel nimetatud dokumentides) on esitatud tingimused, mida järgides võite kasutada meie kodulehte www.xado.ee külalise õigustega või registreeritud kasutajana. Enne, kui hakkate kasutama kodulehte, lugege tähelepanelikult läbi käesolevad kasutustingimused ja selle lahutamatud lisad, mis on samuti avaldatud meie koduleheküljel (privaatsuspoliitika). Meie kodulehe kasutamisega Te kinnitate, et nõustute selle kasutamise tingimustega ja kohustute neid täitma. Kui Te ei nõustu käesolevate tingimustega, ärge kasutage meie kodulehte.

Informatsioon meie kohta

Meie oleme ettevõte T-AUTEN AS registreeritud Eesti Vabariigis, registrikood 10046144, KMKR EE100068188, meie registreeritud asukoha aadress on P. Pinna 2B, 13615 Tallinn ja me kasutame kodulehte www.xado.ee.
Meie oleme XADO (XADO Chemical Group) toodete ametlik edasimüüja Eestis.

Üldsätted

XADO Chemical Group jätab endale õiguse igal ajal muuta saidi sisu ja / või ajakohastada selle sisu, lõpetada või piirata juurdepääsu saidile või selle osadele oma äranägemisel.

Intellektuaalse omandiga seotud õigused

XADO Chemical Groupile kuuluvad autoriõigused ja muud intellektuaalomandi õigused tarkvara, heli-, video- ja teksti materjalidele, fotodele ja muudele objektidele. Kohapeal avaldatud teavet ja muid objekte võib reprodutseerida või levitada muutmata kujul ainult isiklikuks mittekaubanduslikuks kasutamiseks. Kaubanduslik kasutamine on võimalik ainult XADO Chemical Groupi kirjaliku loal.

Autoriõiguse ja muude intellektuaalomandi õiguste mainimine tuleks säilitada kõikidel reprodutseerimise juhtudel.

Avaldatava informatsiooni usaldusväärsus

Meie kodulehel avaldatud kommentaarid ja muu materjal ei kuulu informatsiooni alla, millele peaks tuginema kui usaldusväärsele materjalile. Seetõttu me ei võta vastutust ja kohustusi, mis on seotud sellise materjali usaldusväärsusega. Me ei vastuta antud materjalid sisust tulenevalt ühegi meie kodulehe külastaja või isiku ees, kes võiks kasutada meie kodulehel olevat informatsiooni.

Meie vastutus

XADO Chemical Group soovitab enne toote kasutamist kindlasti lugeda juhiseid konkreetse toote kohta.

XADO Chemical Group ei võta mingit vastutust otseste, kaudsete või muul viisil seotud kahjude eest või kahju eest, mis on tekkinud kodulehe kasutajale, kui see on seotud meie kodulehe või selle kasutamisega, võimetusega seda kasutada või meie kodulehe kasutamise tulemuste tõttu või seotud mis tahes lehekülgede ja neil avaldatud mistahes materjalidega.

Informatsioon teie ja teie käimise kohta meie kodulehel

Me töötleme informatsiooni Teie kohta, järgides oma privaatsuspoliitikat. Kasutades meie kodulehte, nõustute Te sellise töötlemise põhimõtetega ja me tagame, et kõik nimetatud andmed on täpsed.

Privaatsuspoliitika